Burç çyzygy

  • Poslamaýan polat burç bar

    Poslamaýan polat burç bar

    Burç çyzgysy, “L-ýaý” ýa-da “burç demir” diýlip hem atlandyrylýar, dogry burç görnüşindäki demir ýaý.Burç çyzyklary köplenç şöhleleri we beýleki platformalary goldamak üçin ulanylýar, ýöne peýdalylygy adaty rolundan çykýar.