Galvanizli ýa-da poslamaýan polatdan ýa-da alýuminiý deşikli metaldan ýasalan plastinka

Gysga düşündiriş:

Deşikli metal häzirki wagtda bazardaky iň köpugurly we meşhur metal önümlerinden biridir.Deşikli list ýagtylykdan agyr ölçeg galyňlygyna çenli bolup biler we perforasiýa edilen uglerod polat ýaly islendik görnüşli material taşlanyp bilner.Deşikli metal kiçijik ýa-da uly estetiki taýdan özüne çekiji açyklyklara eýe bolup biler.Bu köp sanly arhitektura metal we bezeg metallary üçin deşikli metal metallary ideal edýär.Deşikli metal hem taslamaňyz üçin tygşytly saýlawdyr.Deşikli metal gaty zatlary süzýär, ýagtylygy, howany we sesi ýaýradýar.Şeýle hem ýokary güýç-agram gatnaşygy bar.

Deşikli metaldan material

A. Az uglerod polat
B.Galwanizirlenen polat
C. Poslamaýan polat
D.Aluminum
E.Kopper


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyk

Howa üpjünçiligi, ýagtylygyň we howanyň aralaşmagy we guma garşy häsiýet.
Powerokary güýç we howpsuzlyk.
Poslama garşy häsiýet we pos garşylygy.
Ululyklary / meýdanlary, ölçeýjileri we materiallary, deşik şekillerini / nagyşlaryny açmakda dürli saýlawlar.
Binagärlik we bezeg taraplary üçin giň programma.
Estetiki görnüş.
Pes hyzmat.
Ansat gurnama.

Deşik nagyşlary

Tegelek deşik, inedördül deşik, çukur deşik, altyburçluk deşik we bezeg deşigi.

Arzalar

A.Perforirlenen demir gorag diwary / örtük
B.Perforirlenen metal izolýasiýa diwary / balkon çit
C. Deşikli demir köpri / ýörelge / basgançaklar
D.Perforirlenen demir potolok
E.Perforirlenen metal fasad / örtük
F.Perforirlenen demir penjire we gapy tor
G.Perforirlenen metal mebel
H. Içki bezeg / içki diwar
I.Güýçli metal süzgüç elementi
J.Micro Deşikli metal süzgüçli tor ched Etched perforasiýa metal)
K.Perforirlenen demir awtoulag we gürleýji panjara
L.Perforirlenen metal BBQ panjara mesh
M.Wind tozan çit
N.Anti süýşürilen deşikli metal
O.Perforated metal güneşli

singleimg (5)

singleimg (1)

singleimg (4)

singleimg (3)

singleimg (2)


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler