Polat rulon

  • Poslamaýan polatdan ýasalan rulon

    Poslamaýan polatdan ýasalan rulon

    Polat rulon - togalanandan soň ýaralanan ýa-da örtülen list ýa-da zolak ýaly taýýar polat önümi.Bu ýyllarda toplanan tejribe esasynda ANSON polat rulonlary gyzgyn we sowuk görnüşlere ýa-da poslamaýan polatdan ýasalan rulon, uglerod rulony we Galvanizli polat häzirki önümlere we halkara ülňülerine laýyklykda toparlara bölýär.