Galvanizli / PVC örtülen zynjyrly sim simli çit

Gysga düşündiriş:

Zynjyrly haýat (sim torlary, simli diwar, zynjyrly sim, siklon çit, tupan diwary ýa-da göwher çitler diýlip hem atlandyrylýar) adatça galvanizli ýa-da LLDPE örtülen polatdan dokalan diwaryň bir görnüşidir. sim.Simler dikligine işleýär we zig-zag nagşyna egilýär, şonuň üçin her bir “zig” sim bilen derrew bir tarapa, hersi bolsa “zag” derrew beýleki tarapa sim bilen ýapylýar.Bu diwaryň bu görnüşinde görnüp duran göwher nagşyny emele getirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Zynjyrly haýat (sim torlary, simli diwar, zynjyrly sim, siklon çit, tupan diwary ýa-da göwher çitler diýlip hem atlandyrylýar) adatça galvanizli ýa-da LLDPE örtülen polatdan dokalan diwaryň bir görnüşidir. sim.Simler dikligine işleýär we zig-zag nagşyna egilýär, şonuň üçin her bir “zig” sim bilen derrew bir tarapa, hersi bolsa “zag” derrew beýleki tarapa sim bilen ýapylýar.Bu diwaryň bu görnüşinde görnüp duran göwher nagşyny emele getirýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler