Anti-Climped Galvanized Harrow Spike

Gysga düşündiriş:

Bu ýerde her bir programma üçin diýen ýaly täsirli dyrmaşma garşy tüpeňleri we çözgütleri tapyp bilersiňiz.Aslynda bu önümler bilen serhet diwaryndan ýa-da içerki bag diwaryndan başlap, ilçihananyň binasynyň fasadyna ýa-da harytlary saklaýan ammaryna çenli perimetrleriň köpüsini aňsatlyk bilen gorap bilersiňiz.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Garga tüpeňleri, daga garşy tiken, daga garşy tiken dyrnagy hem diýilýär,
Material:galvanizli polat plastinka, poslamaýan polat plastinka, galvanizli + pürküji,
Reňk:(sary, goýy ýaşyl, gara we ş.m.) müşderiniň islegine görä düzülip bilner.
Önümçilik prosesi:awtomatiki önümçilik enjamlaryny ulanmak, ýörite möhür basmak, bir gezek galyplamak, takyk egilmek, ýokary güýç, owadan görnüş, ýokary gorag koeffisiýenti, el bilen işlemekden has ýokary netijelilik, ýokary hilli ygtybarlylyk

Aýratynlyklary:önümiň gowy howpsuzlyk täsiri, owadan, amatly gurluşyk, tygşytly we amaly bar.
Arza:esasan bag kwartiralaryny, döwlet edaralaryny, türmeleri, garawul postlaryny we serhetçileri we ş.m. goragda ulanylýar, aňsat gurmak üçin diwara ýa-da demir garawulda berkidilýär.
Uzynlyk:1 m, 1,25 m, 1 m, 5 m, 2 m (uzynlygy müşderiniň talaplaryna görä düzülip bilner)
Gaplamak:kartonlar + paletler


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler