Custöriteleşdirilen dükan ýük daşaýan ulag simli konteýner

Gysga düşündiriş:

Simli gap, ammar kapasasy, kebelek kapasasy we ammar ýük kapasasy hökmünde hem bellidir.Harytlary saklamak üçin ulanylýan tor gurluşy bolan metal kapasanyň bir görnüşidir.“Qubeida” -nyň önümleri saklamak, arassa saklamak, içgin saklamak we aksiýa sanawlary üçin amatly aýratynlyklara eýedir.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Simli gapyň görnüşi has ýeňil görünýär we güýçli polat simler bilen kebşirlenýär.Kafes korpusy, aşaky çarçuwadan başga, kebşirlenen simli mesleriň birleşmesidir.Tor we aşaky çarçuwaly tor, herekete getirýän spiral çeňňek bilen birleşdirilýär.Aşagy U şekilli polat şöhle bilen berkidilýär, ýokary kuwwatlylygy, ýokary ýük göterijiligi, üç ölçegli ammar gazanyp, dört gatlak bilen berkidilip bilner.Kastorly simli gap, ussahananyň öwrümini ýeňilleşdirip biler, PVC tagtasy ýa-da demir tagtasy bolan simli gap ownuk bölekleriň ýitmeginiň öňüni alyp biler.spaceeri tygşytlamak üçin ulanylmadyk ýagdaýynda sim gaplary bukulyp bilner we galvanizli kapasanyň üstü uzak we uzak möhletli ulanylmagyny goldaýan owadan we antioksidasiýa garşydyr.Önümlerimiz güýçli we çydamly, daşamak üçin amatly, gaýtadan ulanylyp we adam sarp ediş we gaplama çykdajylaryny netijeli azaldyp bolar.Simli gaplarymyz ammarda, ussahanada, logistika paýlaýyş merkezinde we supermarketde giňden ulanylýar.

Aýratynlyklary:

 • Galvanizlenen ýer simli gaplary owadan we antioksidasiýa edýär, şeýle hem uzak möhletli hyzmat ediş möhletine eýe.
 • Dürli ölçegler dürli ýük göterijilik talaplaryny kanagatlandyryp biler.
 • Immunizasiýa, öwrülişik we ammar ekologiýa taýdan arassa we köp gezek biderek we hapalanmazdan gaýtadan ulanylyp bilner.
 • Eplenip bilinýän gurluş, ulanylmaýan wagty 80% ýer tygşytlap biler.
 • 3 - 4 gatly stack ukyby üç ölçegli saklamagy üpjün edýär.
 • Forkliftleri, kranlary, liftleri, trolleýbuslary we gidrawliki palet ýük awtoulaglaryny ýüklemek ýa-da düşürmek üçin wagt we güýji tygşytlamak üçin amatly.
 • Işlemegi aňsat we ygtybarly edýän simli gaplaryň özboluşly gurluşygy.
 • Hil materiallary we U şekilli polat şöhläni berkitmek simli gaplary çydamly edýär we ýokary ýük göterijilik ukybyna eýe.
 • Simli gaplarymyzda tehniki hyzmatyň bahasy iň pes.

Goýmalar:

simli gaplar, adaty logistika gaplary, liftleriň, forkliftleriň, kranlaryň we beýleki enjamlaryň işleýşi bilen, logistika daşamak, işlemek, ýüklemek, düşürmek, saklamak we saklamak üçin ulanylyp bilner.Zawod ussahanalarynda, awtoulag senagatynda, ammarlarda logistika paýlaýyş merkezlerinde we azyk, awtoulag zapas şaýlary we in engineeringener maşynlary ýaly agyr ýa-da uly göwrümli önümler üçin supermarketlerde giňden ulanylýar.

No.ok.

Daşarky ölçeg (L × W × H) (mm)

Içki ölçeg (L × W × H) (mm)

Simiň diametri (mm)

Tor ölçeýji (mm)

Capacityük kuwwaty (kg)

Özüňe agram (kg)

A-1

800 × 600 × 640

750 × 550 × 500

4.8

50 × 50

400

20

5.3

600

23

5.6

700

27

5.8

800

29

A-2

800 × 600 × 640

750 × 550 × 500

5.8

50 × 100

600

25

A-3

800 × 600 × 640

750 × 550 × 500

6.3

50 × 50

1000

32

A-4

1000 × 600 × 640

950 × 550 × 500

6.0

1000

37

A-5

1000 × 800 × 840

950 × 750 × 700

6.0

1200

49

A-6

1200 × 800 × 840

1150 × 750 × 700

6.0

1200

55

A-7

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

6.0

1500

65

B-1

1000 × 800 × 840

950 × 750 × 700

4.8

600

30

5.3

800

35

5.6

1000

42

5.8

1200

44

B-2

1000 × 800 × 840

950 × 750 × 700

5.8

50 × 100

1000

39

B-3

800 × 600 × 640

750 × 550 × 500

6.4

800

29

1000 × 800 × 840

950 × 750 × 700

6.3

50 × 50

1500

51

B-5

1000 × 800 × 840

950 × 750 × 700

6.4

1500

55

1000 × 800 × 490

1000 × 800 × 350

6.4

1000

40

B-7

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

6.4

2000

71

B-9

1200 × 800 × 840

1150 × 750 × 700

6.0

1500

55

C-1

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

5.6

1300

53

5.8

1500

60

C-2

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

5.6

50 × 100

800

48

5.8

1000

53

800 × 500 × 540

750 × 450 × 400

4.8

25 × 50

500

25

C-3

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

6.3

50 × 50

2000

68

C-4

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

5.6

50 × 100

800

48

C-5

1000 × 800 × 840

950 × 750 × 700

4.8

50 × 50

500

37

C-7

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

4.8

500

44

D-7

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

6.0

100 × 100

500

50

S-5

1000 × 800 × 840

950 × 750 × 700

6.4

50 × 100

1000

47

S-6

1200 × 800 × 840

1150 × 750 × 700

6.4

1000

56

S-7

1200 × 1000 × 890

1150 × 950 × 750

6.4

1200

62


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler