demir sim

 • Gyrylan simli ekran materialy Mn65 M72

  Gyrylan simli ekran materialy Mn65 M72

  Öňünden gysylan sim, toruň bilelikde gulplanmagyna mümkinçilik döredýär, oňat berklik we ýakymly estetika bilen berk dokma döredýär.Arhitektura goşundylarynda infil panelleri, kapasalar we bezeg ýaly giňden ulanylýar.Şeýle hem akustika, süzgüç, köpri garawullary, howa giňişlik bölekleri, gemrijiler bilen gözegçilik we ýük awtoulag panjaralarynda ulanylýar.

 • Poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli BBQ panjara meshinden

  Poslamaýan polatdan ýa-da galvanizli BBQ panjara meshinden

  Barbekue gril meshgalvanizli polat simden, uglerod polat simden we poslamaýan polat simden ýasalýar.Tor dokalan sim torlary we kebşirlenen sim torlary bolup biler.Barbekýu panjara toruny bir gezeklik barbekyu panjara toruna bölmek we barbekü gril toruny gaýtadan işlemek.Tegelek, inedördül we gönüburçluk ýaly dürli görnüşli görnüşlere eýe.Mundan başga-da, başga aýratyn şekiller hem bar.

  Barbekýu panjarasy kempirde, syýahatda, restoranlarda we beýleki ýerlerde balyk, gök önümler, et, deňiz önümleri we beýleki ýakymly iýmitleri bişirmek we gowurmak üçin giňden ulanylýar.

 • Gyzgyn çümdürilen galvanizli basgançak polat örtük

  Gyzgyn çümdürilen galvanizli basgançak polat örtük

  Polat örtük, demir örtük ýa-da metal örtük diýlip hem atlandyrylýar, demir barlaryň açyk gözenek gurnamasy bolup, onda bir tarapa hereket edýän podşipnikler, perpendikulýar işleýän barlary kesmek ýa-da uzalýan egriji barlar bilen berk birikdirilýär. arasynda, iň az agramly agyr ýükleri saklamak üçin niýetlenendir.Zawodlarda, ussahanalarda, motor otaglarynda, trolleý kanallarynda, agyr ýüklenýän ýerlerde, gazan enjamlary we agyr enjamlar we ş.m.

 • Polat giňeldilen metaldan ýasalan panjara

  Polat giňeldilen metaldan ýasalan panjara

  Giňeldilen metal listiň önümleri
  A. Giňeldilen metal
  B. Tekizlenen giňeldilen metal
  C.Mikro deşik giňeldilen metal

 • Galvanizli ýa-da poslamaýan polatdan ýa-da alýuminiý deşikli metaldan ýasalan plastinka

  Galvanizli ýa-da poslamaýan polatdan ýa-da alýuminiý deşikli metaldan ýasalan plastinka

  Deşikli metal häzirki wagtda bazardaky iň köpugurly we meşhur metal önümlerinden biridir.Deşikli list ýagtylykdan agyr ölçeg galyňlygyna çenli bolup biler we perforasiýa edilen uglerod polat ýaly islendik görnüşli material taşlanyp bilner.Deşikli metal kiçijik ýa-da uly estetiki taýdan özüne çekiji açyklyklara eýe bolup biler.Bu köp sanly arhitektura metal we bezeg metallary üçin deşikli metal metallary ideal edýär.Deşikli metal hem taslamaňyz üçin tygşytly saýlawdyr.Deşikli metal gaty zatlary süzýär, ýagtylygy, howany we sesi ýaýradýar.Şeýle hem ýokary güýç-agram gatnaşygy bar.

  Deşikli metaldan material

  A. Az uglerod polat
  B.Galwanizirlenen polat
  C. Poslamaýan polat
  D.Aluminum
  E.Kopper