Bal ary simli konweýer kemeri

Gysga düşündiriş:

Ary guşak guşagy, “Flat Wire guşak” diýlip hem tanalýar, aşa güýçli-agram gatnaşygy bolan göni işleýän guşak.Döküm, çörek bişirmek, drena and we gaplamak ýaly dürli programmalara laýyk gelýän dürli dykyzlyk konfigurasiýalarynda bar.

Bal ary, toruň giňliginden geçýän haç çybyklary bilen birleşdirilen tekiz sim zolaklaryndan gurulýar.Çybyklar kebşirlenen düwmäniň gyralary ýa-da gysylan gyralary bilen gutarýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Güýçli, ýeňil, polo positiveitel guşak.Uly açyk meýdan bu kemeri ýuwmak, guratmak, sowatmak, nahar bişirmek ýaly amallar üçin has amatly edýär.

 • Çalt zeýkeş we erkin howa aýlanyşygy üçin tor gurluşygy
 • Tekiz daşaýan ýer
 • Ansat arassalanýar
 • Ansatlyk bilen goşuldy
 • Ykdysady
 • Agram derejesine ýokary güýç
 • Pozitiw rozetka

Guşak aýratynlyklary

Ary guşagy dürli spesifikasiýalarda bar.Aşakdaky tablisalarda görkezilen mysallar iň ýygydyr.Guşaklar 5 metre çenli bolup biler, alternatiw aýratynlyklar bar, maglumat üçin tehniki satuw inersenerlerimize ýüz tutmagyňyzy haýyş edýäris.

Guşak gyralary:

kebşirlenen düwmäniň gyrasy

gysylan gyrasy

kebşirlenen düwmäniň gyrasy

gysylan gyrasy

Guşak spesifikasiýasynyň jikme-jiklikleri:

A

Guşak giňligi

Ary guşagy

B

Çybyk çeňňegi

C

Nominal gapdal meýdança

D

Çeňňegiň diametri

E

Tekiz zolakly materialyň beýikligi

F

Tekiz zolakly materialyň galyňlygy

G

Guşak ini boýunça duralgalar

Standart aýratynlyklar:

Europeanewropa standarty

Çyzyk çukury (mm)

Nominal gapdal meýdança (mm)

Tekiz zolak (mm)

Haç çeňňegi (mm)

ES001 *

13.7

14.6

10 × 1

3

ES 003

26.2

15.55

12 × 1.2

4

ES 004

27.4

15.7

9.5 × 1.25

3

ES 006

27.4

24.7

9.5 × 1.25

3

ES 012

28.6

15

9.5 × 1.25

3

ES 013

28.6

26.25

9.5 × 1.25

3

ES 015

28.4

22.5

15 × 1.2

4

* elýeterli düwmäniň gyrasy (kebşirlenen ýuwujy)

Imperial Standard

Çyzyk çukury (mm)

Nominal gapdal meýdança (mm)

Tekiz zolak (mm)

Haç çeňňegi (mm)

IS 101A *

12.85

14.48

9.5 × 1.2

3

IS 101B *

13.72

14.48

9.5 × 1.2

3

IS 101C *

14.22

15.46

9.5 × 1.2

3

IS 102A

28.58

15.46

9.5 × 1.2

3

IS 102B

27.53

15.22

9.5 × 1.2

3

IS 102C

26.97

15.22

9.5 × 1.2

3

IS 103

28.58

26.19

9.5 × 1.2

3

IS 104

26.97

17.78

12.7 × 1.6

4.9

IS 105

26.97

25.4

12.7 × 1.6

4.9

IS 106

28.58

25.4

15.9 × 1.6

4.9

IS 107

38.1

38.1

15.9 × 1.6

4.9

IS 108

50.8

50.8

15.9 × 1.6

4.9

IS 109

76.2

76.2

15.9 × 1.6

4.9

* elýeterli düwmäniň gyrasy (kebşirlenen ýuwujy)

Aýry-aýry aýratynlyklar

Aboveokardaky adaty ululyklardan başga-da, ýörite gurlan aýratynlyklary üpjün edip bilýäris we aşakdaky tablisada elýeterliligiň çarçuwasy berilýär.Elýeterliligi jikme-jik ara alyp maslahatlaşmak üçin Tehniki Satyş toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, sebäbi talap edilýän tekiz zolak ölçeglerine goşmaça çäklendirmeler degişlidir.

Çyzyk çukury

Gyranyň görnüşi

Haç Rod Dia.(mm)

(mm)

(mm)

Kebşirlenen

Berkidildi

3.00

12.7

30.0

4.00

13.7

29.0

5.00

25.0

28.0

Elýeterli materiallar

 • Poslamaýan polat 1.4301 (304)
 • Poslamaýan polat 1.4401 (316)
 • Poslamaýan polat 1.4541 (321) **
 • Poslamaýan polat 1.4828 **
 • Ildumşak polat
 • Galvanizli ýumşak polat

** Çäklendirilen aýratynlyklar bar.
Bal ary sürüjileri
Çukurlar aşakdaky ululykda elýeterlidir:
Europeanewropanyň standart hereketlendirijileri üçin pyçakly tegelek diametrleriň tablisasy

Guşak standart / haç çeňňegi

Dişler

ES001

13,7mm

ES003

26.2mm

ES004 / 6

27.4mm

ES012 / 13

28,6mm

ES015

28.4mm

12

52.93

101.23

105.87

110.50

109.73

18

78.90

150.88

157.79

164.70

163.55

24

104.96

200.73

209.92

219.11

217.58

30

131.06

250.65

262.13

273.61

271.70


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler